Reklama

Plastická-chirurgie.info

    Plastická-chirurgie.info je portál s informacemi o plastických operacích a novinkami ve světě plastické chirurgie. Hledejte na Plastická-chirurgie.info:

--->

Ceny rhinoplastiky

Operace nosu - rhinoplastika
Mnoho pacientů, kteří by rádi podstoupili operaci nosu, odrazuje vysoká cena rhinoplastiky. Ta se v České republice pohybuje v průměru kolem 19 000 za výkon. Některé kliniky uvádějí na internetových stránkách cenu celkovou, ale u některých zdravotnických zařízení musí klient k uvedené ceně připočítat další náklady jako jsou vstupní konzultace, hospitalizaci po výkonu a nebo anestézie. Proto je dobré ujistit se, co vše je v uvedené ceně zahrnuto.

Na celkových nákladech na operaci nosu se podílí

  • Rozsah chirurgického výkonu, který je u každého pacienta individuální. Je logické, že celkové náklady budou vyšší u operace, kde je nutné zpravit osovou deformaci kostí a septa, než u výkonu, který vyžaduje zásah pouze do měkkých tkání popřípadě zásah do chrupavek.
  • anestézie: Ta je to nedílnou součást operace. Většina klinik ji automaticky započítávají do celkové ceny. Pokud je cena ovšem nápadně nízká, je možné, že vám bude anestézie teprve individuálně připočítána. Většinou se počítá s celkovou anestézii, která je finančně náročnější. Levnější jsou výkony v lokální anestézii, která vyhovuje ovšem pouze některým typům operace nosu.
  • Třetí součást ceny je hospitalizace po výkonu. Pacient po rhinoplastice, kterému byla provedena v celková anestézii, stráví jeden den v nemocnici. Náklady zdravotního zařízení spojené s tímto pobytem si samozřejmě hradí klient sám. Mnohdy nemusí být tato položka součástí ceny uvedené na internetu..
  • Následná pooperační péče: Ta je čtvrtou součástí celkové ceny výkonu. Většinou zahrnuje převazy, následné pooperační kontroly, konzultace a někdy i léky proti otokům a bolesti.
  • K celkovým nákladům je nutné přičíst i vstupní konzultaci. Pacient může navštívit více klinik a nechat si při konzultaci nastínit plán operačního výkonu. Tento postup se dokonce doporučuje, protože klient má větší šanci se lépe rozhodnou. Samozřejmě je nutné počítat s o něco vyššími náklady na operaci. Cena konzultace se pohybuje v rozmezí 1 000 až 2 000 korun a většina klinik ji poté odečte od celkové ceny operace, pokud se klient rozhodnete podstoupit rhinoplastiku zrovna na jejich klinice.
  • K ceně si sami připočítejte náklady na různé léky a vitamíny nebo doplňkové přípravky, které si budete sami po operaci na radu lékaře pořizovat.

Cena je rozdílná a je závislá na kvalitě zdravotního zařízení. Bohužel v dnešní době není radno na toto pravidlo bezmezně spoléhat, protože jsou chirurgové velmi kvalitní, kteří nepožadují za své služby takové sumy, a naopak ceny v nekvalitních lékařských zařízení, jsou často nepřiměřeně vysoké. Ceny se v České republice pohybují od 7 000 do 35 000. Takto velké rozpětí je dáno hlavně různým rozsahem rhinoplastiky. Pokud již výše zmíněný průměr ceny rhinoplastiky 19 000, srovnáme s cenou operace v sousedních zemích vyjde nám, že nový nos lze v České republice pořídit téměř nelevněni v celé střední Evropě. V sousedním Německu je průměrná cena rhinoplastiky v přepočtu okolo 122 000. Cena operace v Maďarsku a Polsku se pohybuje v průměru kolem 38 000-37 000 korun. Na Slovensku je cena nižší než u nás pohybuje se v průměru kolem 15 000 korun.

Jak lze jinými způsoby financovat rhinoplastiku

Pokud vás od rhinoplastiky odrazuje pouze cena zákroku, existují řešení i pro vás. Plastickou operaci lze financovat i ze spotřebitelského úvěru. Ten je dnes nabízen jednak komerčními bankami nebo firmami zabývajícími se splátkovým prodejem. Kliniky mnohdy mají s těmito firmami smlouvu a úvěr na financování kosmetického výkonu lze zařídit přímo na klinice. Mezi tyto firmy patří například Cetelem, Essox nebo Home Credit. Home Credit jako poskytovatel splátkového prodeje má největší zkušenost s úvěry na nadstandardní lékařské zákroky a dokonce pro své klienty připravil speciální produkt MEDIFIN. Mezi výhody těchto poskytovatelů úvěrů patří rychlé jednání a k sjednání je u nich potřeba méně dokladů a formulářů. Všeobecně je úvěr poskytnut všem klientům, kteří prokáží totožnost a přinesou potvrzení o příjmech. Nevýhody jsou často vyšší úroková sazba nebo nevýhodné podmínky při předčasném splacení úvěru. Klient si může sjednat spotřebitelský úvěr i u komerčních bank jako jsou Česká spořitelna, ČESOB, Komerční banka a další.

K uzavření tohoto úvěru je zapotřebí mnohdy sdělit účel půjčky, a také daleko více formalit. Banky vyžadují často dva doklady totožnosti (většinou občanský průkaz a rodný list), dále pak doklad o výši příjmů, většinou se jedná o průměrnou výši čisté mzdy za poslední 3 měsíce, pro důchodce je toto potvrzení o přiznání důchodu a pro podnikatele je tímto dokladem živnostenský list a daňové přiznání za poslední zdanitelné období. Každá banka poskytuje tento typ úvěru, ale produkty se navzájem liší výši úroků a podmínkami úvěru. Výše úroku je také z velké části závislá na tak zvané bonitě klienta, to znamená na schopnosti splácet úvěr. Při stanovení bonity se bere v potaz výše příjmu, jiné úvěry, hypotéky nebo půjčky, a také se přihlíží na typ zaměstnání. Vyšší bonita znamená nižší úrokovou sazbu. Na vyšší bonitu dosahují klienti se stálým místem u dobrého zaměstnavatele a bez dalších finančních závazků. Pokud je klient nějakým způsobem schopen svou půjčku zaručit dostává také úrokovou bonifikaci, a tím pádem nižší úrokovou sazbu.

Vyřízení úvěru je dnes velmi rychlá záležitost a mnohé banky jsou schopny vyřídit půjčku přes internet, po telefonu, nebo může bankéř banky přijít sjednat úvěr přímo k vám domů.

Některé operace nosu jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Jedná se hlavně o zákroky, které jsou nutné provést z medicínských důvodů.. Pojišťovna hradí úpravu nosu po traumatech obličeje, nebo pokud pacient trpí vrozeným rozsáhlým rozštěpem. Při problémech s dýcháním jako je spánková apnoe je indikována septoplastika, která je hrazená zdravotní pojišťovnou. Pokud patříte mezi klienty mající nárok na tyto zákroky je pro vás důležité vybrat si kliniku nebo zdravotnické zařízení, které mají smlouvu právě s vaší zdravotní pojišťovnou. Mnohé kliniky estetické chirurgie nemají tyto smlouvy uzavřené, a tak by jste museli operaci hradit sami. Septoplastika je více než rhinoplastika doménou ORL chirurgů, proto pokud potřebujete tyto dva výkony dohromady je dobré využít zařízení, kde oba specialisté mohou na vaši léčbě spolupracovat.